Annonce Firm stworzy PPK na 2021 rok

Firm stworzy PPK na 2021 rok

Pas d'image disponible
przedstawia kluczowe zadania spojone z tworzeniem, a później funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w oddziałach sektora finansów publicznych. Omówione pozostały podstawy ustawowe i normy uczestnictwa w PPK, a podobnie sprawa sądowa wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych z perspektywy jednostek publicznych. W publikacji książkowej przestawiono także reguły gromadzenia i wykorzystania środków gromadzonych w ramach PPK.

Offre:

Contact: Mia, Piotrków Trybunalski, tel. 5637691146, email: imia-290@poczta.pl
Date d'ajout: 14-12-2020